Skała

W developmencie

Skała

Górska alpinistka posuwa się do granic ludzkiej wytrzymałości, próbując uwolnić się od traumy z dzieciństwa, która uniemożliwiła jej codzienną bliskość z innymi ludźmi.


Reżyseria

Olga Chajdas

Scenariusz

Magdalena Zarębska – Węgrzyn